Lỗi: Không update widget từ tháng 02/2021

Hiện tượng lỗi widget không update kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 xuất hiện trên version. Cập nhật phiên bản mới nhất (>=1.3.2) để sửa lỗi widget âm lịch màn hình chính cập nhật đúng ngày

Âm lịch vLunar hiển thị sai ngày

Hiện tượng sai ngày thường xảy ra khi bộ lịch của hệ thống đang sử dụng một loại lịch khác (lịch Phật giáo, lịch Hồi giáo...). Bạn vui lòng chỉnh lịch hệ thống về dương lịch Gregorian

Lỗi: Không tự động cập nhật ngày trên Widget vLunar

Thực hiện xoá hết các widget đang có hoặc xoá app vLunar, cài lại phiên bản 1.2.1 từ App Store. Tiến hành thêm lại các widget theo phiên bản 1.2.1

Lỗi hiển thị BE. 2564. Không biết hiển thị BE. 2564 là lỗi gì?

B.E là viết tắt của Buddhist Era nghĩa là năm Phật Lịch. vLunar sử dụng năm Phật Lịch +544 phù hợp với Việt Nam


Description

Contact

vLunar
Âm lịch Việt Nam