Lỗi: Không tự động cập nhật ngày trên Widget vLunar

Thực hiện xoá hết các widget đang có hoặc xoá app vLunar, cài lại phiên bản 1.2.1 từ App Store. Tiến hành thêm lại các widget theo phiên bản 1.2.1

Q: Hiển thị bên ngoài màn hình kg cập nhật như trong app

A: Chào bạn,

Hiện tại khi update từ phiên bản cũ lên 1.2.0 và tiếp tục lên 1.2.1 sẽ gặp lỗi cập nhật widget.

- Bạn vui lòng thực hiện xoá hết các widget đang có hoặc xoá app cài lại phiên bản 1.2.1 từ App Store

- Tiến hành thêm lại các widget theo phiên bản 1.2.1

Nếu cần hỗ trợ thêm xin liên hệ: contact@vnappmob.com


Q: Không tự động cập nhật ngày trên Widget

A: Chào bạn,

Widget của iOS có giới hạn cập nhật khoảng 5 phút.

Nếu qua ngày mới (7h sáng) mà widget không cập nhật có thể do lỗi cài đặt từ version 1.2.0 update lên 1.2.1, để giải quyết lỗi bạn vui lòng xoá app, cài phiên bản mới nhất từ app store và đặt lại các widget.

Nếu vẫn còn lỗi xin vui lòng liên hệ contact@vnappmob.com để được hỗ trợDescription

Contact

vLunar
Âm lịch Việt Nam