Lỗi hiển thị BE. 2564. Không biết hiển thị BE. 2564 là lỗi gì?

B.E là viết tắt của Buddhist Era nghĩa là năm Phật Lịch. vLunar sử dụng năm Phật Lịch +544 phù hợp với Việt Nam

Q: Lỗi hiển thị BE. 2564. Không biết hiển thị BE. 2564 là lỗi gì?

A: Chào bạn,

B.E là viết tắt của Buddhist Era nghĩa là năm Phật Lịch. vLunar sử dụng năm Phật Lịch +544 phù hợp với Việt Nam mình ạh.

Cần hỗ trợ thêm xin bạn liên hệ contact@vnappmob.comDescription

Contact

vLunar
Âm lịch Việt Nam